Vær kritisk når du læser på nettet eller en hjemmeside

Der er ingen tvivl om, at man kan finde utroligt meget på nettet og diverse hjemmesider. Og dette kun mere og mere for hvert sekund, der går. Problemet er måske ikke altid så meget, at det er der, alt det som ligger på nettet, men det at skulle vurdere det der er der, samt ens eget ansvar og bruge sin kritiske sans. For i og med at man kan finde så meget, så kan man finde både gode ting lige så vel som dårlige ting. De fleste kender nok det at man synes, der er et eller andet galt, hvor man lige kommer til at undersøge, hvad det kunne være igennem nettet. Dog ender det oftest bare med at man er mere nervøs end før, hvor man ved lægen måske kunne få at vide, at man ikke fejler noget som helst. Nettet kan altså fortælle en alt muligt.

 

Altså skal man også være vågen når man finder en hjemmeside, som prøver at fortælle en et eller andet. Ens kritiske sans skal være med en, da alle kan oprette en hjemmeside. Man kunne her tage fat i debatten om canabis olie, hvor man hører utroligt mange historie. Dette er et emne, hvor det kan være svært at vurdere, hvorvidt man skal stole på videnskaben og lægerne eller om man skal tro på personlige oplevelser. For ikke særlig meget er endnu dokumenteret i forhold til dette emne, hvilket gør at det altid vil være et sats at prøve canabis olie af. For mange hjemmesider kan fortælle om fordelene og nogle vil sikkert også kunne fortælle om ulemperne. Altså må man huske at være kritisk.

 

Der kan altid findes en hjemmeside for og en imod

Oftere og oftere støder man på historier om folk, der oplever canabis olie som et mirakel. Hvorvidt det er det kan være svært at sige. For undersøger man sagen, finder man hurtigt mange forskellige hjemmesider, der siger snart det ene, snart det andet. For der vil altid være en front for og en front imod. For når noget ikke er helt lovligt alle steder endnu, så kan det skabe en tvivl om, hvorvidt det er en god ting. Her vil det kun være de personlige historie og resultater, man kan lægge sig op efter. Dog kan folks resultater virke så utrolige, at man næsten ikke kan tro andet end at det må være et mirakelmiddel.

 

Det handler selvfølgelig om altid at være kritisk overfor ting og bruge sin sunde fornuft. Men står man i en situation, hvor en af sine kære har prøvet alt mod for eksempel kræft, så kan det virke som en sidste mulighed, der er mere værd at prøve end ikke at prøve. Så vil man hellere tage chancen, man ved jo aldrig. Så længe man tager de forbehold, man kan. Alt i alt er det en diskussion, der stadig kører og cannabis olie er stadig i fuld gang med at blive undersøgt, så hvor det ender kan være svært at sige.